ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Post date: Feb 12, 2022 2:7:46 PM

Πληροφοριακό Δελτίο Ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2022 σύμφωνα με απόφαση

 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2022.