ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Post date: Feb 10, 2022 3:55:6 PM

Υπόκειται στην έγκριση της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης από την 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λίμιτεδ 

στις 11 Φεβρουαρίου 2022.

Τελικό Προσχέδιο